Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

Uitgifte

Het volledige, letterlijke afschrift van de minuut dat aan de betrokken partijen wordt afgeleverd, waarbij vaststaat dat de inhoud van het afschrift overeenstemt met de minuut.

Het wordt door de notaris voor eensluidend verklaard, door hem ondertekend en met zijn zegel bekleed. Een uitgifte kan slechts worden afgeleverd aan de partijen na het nakomen van de formaliteit van registratie. Wanneer het afschrift slechts een gedeelte van de minuut betreft, dan spreekt men van een uittreksel.

 

Uittredingsvergoeding

De pachter dient vergoed te worden voor zijn achtergelaten stro en navetten en voor de reeds uitgevoerde bebouwing en ook voor de door hem geplaatste gebouwen en aangebrachte verbeteringen.
 

 

Uitzettingsbeding

Een huurovereenkomst kan in een uitzettingsbeding voorzien om de verhuurder het recht te geven de huurder uit de woning te zetten bij verkoop van het goed.
 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .