Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

In de context van "wilsonbekwaam" vindt u op notaris.be nog volgende 11 artikels.

1 Wat als iemand niet meer bekwaam is om zijn eigen vermogen te beheren?

2 Je voorbereiden voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht

3 Beschermingsstatuut wilsonbekwamen in een nieuw kleedje
Het 19de eeuwse beeld van de wetgever over personen met een functioneringsstoornis is achterhaald. J

4 Beslissen voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht
We praten er misschien niet genoeg over, maar de gevallen zijn legio: mensen geboren met een lichte

5 Nieuwe reeks Notaristips op regionale tv
Vanaf maandag 25 april 2016 zijn er tien nieuwe Notaristips te zien op alle Vlaamse regionale tv-zen

6 Wat als je niet meer bekwaam bent om je eigen financiële zaken te regelen?
Mensen liggen steeds vaker wakker van wat er op hun oude dag zou kunnen gebeuren. Zo lieten ruim 32.

7 Je voorbereiden voor als het morgen niet meer lukt: de zorgvolmacht
Stel dat je op een bepaald moment in je leven niet meer in staat bent om je eigen vermogen te behere

8 Wils(on)bekwaamheid
Iemand is wilsbekwaam als hij in staat is op een bepaald moment de gevolgen van een bepaalde handeli

9 Zorgvolmacht
Met een zorgvolmacht geef je aan bepaalde personen (de lasthebbers) de bevoegdheid om in jouw naam e

10 CRL (centraal register van lastgevingsovereenkomsten)
Het CRL is een centrale gegevensdatabank waar de bijzondere of algemene lastgevingsovereenkomsten wo

11 Mijn moeder heeft meer en meer last van geheugenverlies. Ik ben bang dat ze op termijn moeite zal hebben om haar rekeningen te beheren.
Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen b

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .