Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

Heeft een schenking invloed op het erfrecht?

Schenken en erven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer iemand beslist om een deel van zijn vermogen bij leven te schenken, betekent dat dat die persoon “beschikt” over een deel van zijn vermogen. Dat geldt ook wanneer iemand beslist om een testament op te stellen. Een schenking heeft dus een rechtstreekse invloed op het vermogen van een persoon.

 

Niet onbeperkt schenken

Dat is dan ook meteen de reden waarom je niet vrij en onbeperkt mag schenken. De wetgever heeft bepaalde erfgenamen, zoals de kinderen, willen beschermen door ze een “reserve” toe te kennen. De reserve is een minimaal erfdeel waar de kinderen en de huwelijkspartner hoe dan ook recht op hebben. Iemand die wil schenken, zal met die regel rekening moeten houden

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .