Atlas Notarissen, Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

 

Atlas Notarissen

Hervé De Graef | Alec Benijts | Jan Van Ermengem | Philippe Colson | Jef Van Ermengem

Schenken met voorwaarden en lasten

Je kan perfect “zuiver” schenken, maar in de praktijk gebeuren veel schenkingen onder bepaalde voorwaarden of lasten. Dat kan om allerlei redenen.. Zo zijn sommige schenkers bang om  'zich uit te kleden voor het slapengaan'. Daarom willen ze een controle en vooral de inkomsten van de weggeschonken goederen behouden.  Anderen willen de begiftigde beschermen tegen zichzelf (bv. verspilzucht).

Bepaalde voorwaarden koppelen aan een schenking is mogelijk, maar het moet binnen de grenzen blijven.

Bij het uitwerken van schenkingsvoorwaarden kan de notaris veel opties voorstellen. Schenkingen kunnen perfect op maat gemaakt worden.

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .